Informacija klientams

Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su transporto priemonės valdymo ir naudojimosi sutartimi, sudaryta tarp Kliento ir UAB Renti, yra sprendžiami derybomis. Klientas turi teisę ginčus spręsti ir pretenzijas adresuoti UAB Renti el. paštu info@renti.lt. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Klientas prašymą / skundą dėl UAB Renti interneto svetainėje įsigytos paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402, Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 6751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, taip pat jos teritoriniams padaliniams regionuose) arba užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).