Trustline

Mums rūpi sąžiningumas, atitiktis ir etika, ir manome, kad dalis pasitikėjimo kultūros kūrimo yra mokymasis kalbėti, kai kažkas ne taip, kad galėtume išspręsti iškilusį klausimą.

„TrustLine“ yra „Renti“ patronuojančios įmonės „Eleving Group“ pranešimų apie pažeidimus sistema, kurioje „Renti“ darbuotojai ir išorės suinteresuotosios šalys gali saugiai ir konfidencialiai pranešti apie įtariamą, patirtą ar pastebėtą netinkamą elgesį. „TrustLine“ sukurta ir eksploatuojama taip, kad būtų užtikrintas informacijos išsamumas, vientisumas ir konfidencialumas bei neleidžiama prie jos patekti neįgaliotiems asmenims.

Kada pranešti apie netinkamą elgesį per TrustLine?

Kada pranešti apie netinkamą elgesį per TrustLine?

Kada pranešti apie netinkamą elgesį per TrustLine?

Raginame pranešti apie bet kokį nusižengimą, susijusį su:

  • Renti ar Renti atstovaujančių trečiųjų šalių verslo etikos ir standartų pažeidimu;
  • Renti politikos ir vertybių, susijusių su valdymo praktika, verslo elgesiu ar elgesiu, pažeidimu;
  • Susirūpinimu dėl abejotinos apskaitos, vidaus kontrolės, audito ir finansinių ataskaitų teikimo arba tyčinių veiksmų siekiant neteisėtai gauti neteisėtos naudos, pvz., pinigų, turto ar paslaugų
  • Susirūpinimu dėl Renti dalyvavimo žmogaus teisių pažeidimuose, taip pat verslo ar elgesio pažeidžiant žmogaus teises;
  • Reikšmingais pažeidimais, susijusiais su informacijos saugumo neatitikimais.

Nereikia turėti visų detalių arba būti tikram, kad kažkas negerai, kad kiltų susirūpinimas dėl sąžiningumo. Galite pasitikėti, kad į Jūsų pranešimus reaguosime rimtai, teisingai ir greitai bei imsimės veiksmų, jei ką nors reikės taisyti. Jei pasirinksite, pranešimas gali būti visiškai anoniminis.
Atminkite, kad „TrustLine“ neturėtų būti naudojamas teikti klientų skundus. Norėdami pranešti apie juos, naudokite klientų aptarnavimo kontaktus.

Anonimiškumas bei atsakomybė

Anonimiškumas bei atsakomybė

„Eleving Group“ netoleruoja diskriminacijos prieš asmenis, kurie geranoriškai pateikia pranešimą arba dalyvauja tyrime. Todėl naudojame veiksmingus, konfidencialius ir saugius pranešimų teikimo kanalus ir užtikriname, kad pranešėjai būtų veiksmingai nuo to apsaugoti. Jei manote, kad dėl pranešimo ar dalyvavimo tyrime Jūs buvote diskriminuojami, nedelsdami praneškite mums per „TrustLine“. Visos tokios ataskaitos bus tiriamos konfidencialiai.
Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „Eleving Group“ informavimo apie pažeidimus politiką:

Eleving Group's Whistleblowing PolicyPraneškite apie netinkamą elgesį